உங்கள் website SEO எவ்வாறு set செய்வது

0
240
wordpress seoஉங்கள் website create செய்ததும் நீங்கள் முதலில் செய்யவேண்டியது என்வென்றால் seo set செய்வதுதான். ஏன் என்றல் உங்கள் website கூகுளே page இல் முதல் பக்கத்தில் வரவைக்க seo தான் தேவைப்படும். இந்த மேலே உள்ள வீடியோ வை பாருங்கள் அதில் எவ்வாறு seo எப்படி set செய்வது என்று உங்களுகே புரியும். உங்களுக்கு எத்து doubt இருந்தால் நீங்கள் கீழே உள்ள comment இல் comment செய்யலாம்.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here