உங்கள் blog வடிவத்தை எவ்வாறு website போன்று மாத்துவது

0
202
change blog look website

உங்கள் ப்ளாக் வடிவத்தை நீங்கள் website போன்று மதுவதற்கு நீங்கள் template அஹ download செய்து அதை நீங்கள் உங்கள் ப்ளோகில் upload செய்ய வேண்டும் இதன் முலம் உங்கள் ப்ளாக் உங்களுக்கு website போன்று வடிவம் கெடுக்கும் இதனால் உங்களுக்கு நெறைய visitors உங்கள் ப்ளாக் கு வருவதற்கான chance இருக்கிறது. உங்கள் ப்ளாக் வடிவத்தை நீங்கள் எப்படி வண்டுமேன்றலும் மாதிகொள்ளலாம். மேலே உள்ள வீடியோ வை கடைசி வரை நன்றாக பாருங்கள் உங்களுகே எவ்வாறு செய்வது என்று புரியும்.
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here